Inredningsbyrån med två syften

ETT INREDNINGSKONCEPT SKA PAKETERA ETT FÖRETAGS IDENTITET. MEN DET SKA OCKSÅ HJÄLPA MÄNNISKOR ATT TRIVAS, BLI EFFEKTIVARE, OCH DÄRMED FÅ FÖRETAGET ATT VÄXA. FÖR OSS HANDLAR VARJE UPPDRAG OM BÅDA PERSPEKTIVEN. KÄNSLAN, AFFÄREN. ETT ANSVAR VI TAR HELA VÄGEN. FRÅN SKISS TILL CHAMPAGNEKORK.

VÄLKOMMEN TILL RUMRUM.

Rumrum 2017 office.jpg
MAGNUS ANDERSSON — CO-FOUNDER

MAGNUS ANDERSSON — CO-FOUNDER

Det finns två viktiga tillstånd som vi vill uppnå med varje uppdrag — välbefinnande och effektivitet.

RR_Angulus.jpg
NICKLAS JANSSON — CO-FOUNDER

NICKLAS JANSSON — CO-FOUNDER

Att paketera ditt företags identitet måste ha en tydlig målbild — att få dig att växa.

RR_Badhytten.jpg
RR_Escama.jpg
NINA YU — INTERIOR ARCHITECT

NINA YU — INTERIOR ARCHITECT

Att ge kraft och energi åt rummet är att ge kraft och energi till människorna i det

RR_Telavox_2.jpg
RR_The-Barber.jpg
RR_Hiab.jpg
RR_CafeCafe.jpg
RR_FirstFlight.jpg