_HVG0953.jpg

Skånsk Fönstermiljö

Vårt uppdrag var att rita en ny utställningsbutik som designades för att presentera solavskärmningsprodukter för nya och befintliga kunder. Ljust, luftigt och begripligt där alla produkter kan visas och demonstreras på ett tydligt sätt i naturlig storlek. 

_HVG0953.jpg
_HVG0961.jpg
_HVG0985.jpg
_HVG1001.jpg
_HVG1010.jpg